Woensdag 12 februari  heeft Jan de Paus afscheid genomen van de recreanten van VCS. Voorzitter Erik zwaaide hem lof toe, evenals Gerrit als recreantenbestuurslid. Bloemen en spiritualiën werden zijn deel. Even nadat hij in 1984 in Sassenheim is komen wonen werd hij lid van de recreanten van VCS en is steeds gebleven. Naast de trainingen  heeft hij ook een flink aantal jaren gespeeld in de georganiseerde bedrijfscompetitie. Hij is nu 77 en zijn gezondheidstoestand noopt hem om “het spelletje”, zoals hij het noemde, achter zich te laten.  Hij heeft binnen de vereniging diverse functies bekleed, waaronder die van voorzitter ( in de “moeilijke” jaren).  Hij is en was een markant figuur met een eigen kijk op het schone volleybal. Daarbij ook nog een gezellig mens, die de “derde helft” ook zeer waardeerde en waarbij hij de discussies ook niet uit de weg ging. We zullen hem missen op de trainingen, maar hopen hem nog vaak te zien in het sportcafé  na afloop! Jan, bedankt en het ga je goed!