Als bestuur van VCS vinden wij dat iedereen in een veilige omgeving moet kunnen sporten. Dit geldt met name voor de minderjarigen binnen onze vereniging. Denise van Goeverden is hierbij als vertrouwenspersoon de spin in het web. Via vertrouwenspersoon@volleybalclubsassenheim.nl te bereiken.

Maatregelen ter bevordering van een veilig sportklimaat:

– Vaststellen van omgangregels binnen VCS.

– Begeleiders (trainers en coaches) moeten beschikken over een VOG (Verklaring omtrent Gedrag).

– Aanpassing huishoudelijk reglement, waarbij bovenstaande maatregelen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen, alsmede een tekst over de functie van de vertrouwenspersoon.

We zijn er ons als bestuur van bewust dat het vaststellen van omgangsregels of het aanpassen van het huishoudelijk reglement niet automatisch leidt tot een veilig(er) sportklimaat. We moeten als VCS uitdragen hoe we met elkaar om willen gaan en welke normen en waarden we hierbij hanteren. Zo wordt binnen de jeugdteams (in vervolg op het landelijke project Sportiviteit en Respect) aan het begin van elk seizoen met elkaar gesproken over de manier waarop je binnen een team met elkaar wil omgaan.

Bovenstaande maatregelen zijn ook veel eerder een handvat om het gesprek binnen VCS te beginnen dan dat ze bedoeld zijn als opgelegde regels. Bovendien geven we als vereniging op deze manier vorm aan de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin veel aandacht is voor (on)gewenste omgang met elkaar.

Social media
Op de socialmedia van VCS wordt soms beeldmateriaal geplaatst. Het betreft hier teamfoto’s of beeldmateriaal van wedstrijden en andere activiteiten. Nieuwe leden kunnen op het het inschrijfformulier aangeven of zij bezwaar hebben tegen plaatsing van beeldmateriaal waar zij opstaan. Daarnaast vraagt VCS bij het plaatsen van videomateriaal expliciet toestemming aan de betrokkenen. Mocht er toch ongewenst materiaal op onze website of facebookpagina staan, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar pr@volleybalclubsassenheim.nl.