Renate Bazen
Linda de Groot
Korina Tolboom
Joop Janssens
Joost Overvliet
Erik Smits van Oyen
Peter Wolters

 

Training: woensdag van 19.30 tot 21.00 uur door Marion Middendorp