Zoals je hier hebt kunnen lezen, is er voor elk wat wils bij VCS. Als je geïnteresseerd bent, dan kun je contact opnemen met het secretariaat om vrijblijvend een aantal keren mee te trainen. Pas na drie trainingen hoef je te beslissen of je lid wil worden.
Heb je al besloten om lid te worden? Bekijk nog even de kosten en vul dan ons inschrijfformulier hieronder in.

Contributie
Ieder lid van VCS betaalt contributie. Daarnaast betalen leden die competitie spelen ook een bedrag voor de bruikleen van wedstrijdshirts, de zogenaamde shirtlease. Het totaalbedrag wordt via automatische incasso geïnd. De datums waarop de automatische incasso plaatsvindt, zijn 25 augustus en 25 oktober. Als u tijdens het seizoen lid wordt van VCS, dan wordt de contributie naar rato berekend. Een speler met de CMV leeftijd (<12 jaar), spelend in een jeugdteam, betaalt de contributie van een jeugdspeler.

Trainingslid of competitielid?
Een trainingslid is een lid dat alleen trainingen volgt en geen wedstrijden kan/mag spelen.
Een competitielid kan/mag wel wedstrijden spelen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur en Sport- en cultuurregeling volwassenen Teylingen
De gemeente Teylingen heeft een (Jeugd) sport- en cultuurregeling, waarbij de gemeente een deel van de contributie voor haar rekening neemt. Ga voor de informatie over de volwassenenregeling naar de gemeentewebsite. Voor het Jeugdfonds sport en cultuur kijkt u op deze pagina van de gemeentewebsite

Contributie VCS 2023-2024

OmschrijvingContributieShirtleaseTotaal
Senioren339,0010,00349,00
Eerstejaars Senioren*283,0010,00293,00
Trainingslid senioren262,00-262,00
Recreanten262,00-262,00
Jeugd230,007,50237,50
Trainingslid jeugd185,00-185,00
CMV-jeugd188,005,00193,00
Trainingslid CMV-jeugd156,00-156,00
Volleyfun0,000,00
Bijdrage recreantencompetitie35,007,5042,50
Tweede training senioren71,00-71,00
Tweede training jeugd49,00-49,00
Tweede training mini’s34,00-34,00

*Dit is het tarief dat ABC-jeugdleden in het eerste jaar betalen wanneer zij vanaf hun 18e levensjaar naar de Senioren gaan.

Gezinskorting
– Het tweede jeugdlid binnen een gezin ontvangt 10% korting op de te betalen contributie.
– Elk volgend jeugdlid binnen een gezin ontvangt 20% korting op de te betalen contributie.

Opzeggen
Je kunt je lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratieof hieronder het formulier te gebruiken.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per email of formulier) vóór 1 juni te gebeuren, anders wordt de contributie van het volgende seizoen alsnog in rekening gebracht.

Aanmeld-/wijzigings-/opzegformulier

  JaNee

  JaNee


  * zie voor het verschil bovenstaande tekst.  De contributie gaat per automatische incasso.
  Met de ondertekening of digitale verzending van dit formulier verklaart u zich daarmee akkoord.
  Hieronder kunt u uw voorkeur aangeven voor het afschrijven van de contributie.
  Indien u zich later in het seizoen aanmeldt zal de contributie naar rato worden berekend en binnenkort van uw rekening worden afgeschreven.


  Opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk voor 1 juni.
  Deelname aan de competitie kan pas na ontvangst van de spelerskaart.
  Voor de spelerskaart is een digitale pasfoto nodig, deze kan worden gemaild naar ledenadministratie@volleybalclubsassenheim.nl.  Voor minderjarigen 'tekent' een ouder/verzorger. Digitaal verzenden geldt als handtekening