JaNee

JaNeeDe contributie gaat per automatische incasso.
Met de ondertekening of digitale verzending van dit formulier verklaart u zich daarmee akkoord.
Hieronder kunt u uw voorkeur aangeven voor het afschrijven van de contributie.
Indien u zich later in het seizoen aanmeldt zal de contributie naar rato worden berekend en binnenkort van uw rekening worden afgeschreven.


Opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk voor 1 juni.
Deelname aan de competitie kan pas na ontvangst van de spelerskaart.
Voor de spelerkaart is een digitale pasfoto nodig, deze kan worden gemaild naar ledenadministratie@volleybalclubsassenheim.nl.


Voor minderjarigen 'tekent' een ouder/verzorger. Digitaal verzenden geldt als handtekening