JaNee

  JaNee  De contributie gaat per automatische incasso.
  Met de ondertekening of digitale verzending van dit formulier verklaart u zich daarmee akkoord.
  Hieronder kunt u uw voorkeur aangeven voor het afschrijven van de contributie.
  Indien u zich later in het seizoen aanmeldt zal de contributie naar rato worden berekend en binnenkort van uw rekening worden afgeschreven.


  Opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk voor 1 juni.
  Deelname aan de competitie kan pas na ontvangst van de spelerskaart.
  Voor de spelerkaart is een digitale pasfoto nodig, deze kan worden gemaild naar ledenadministratie@volleybalclubsassenheim.nl.


  Voor minderjarigen 'tekent' een ouder/verzorger. Digitaal verzenden geldt als handtekening