Via deze link is de laatste versie van ons protocol te downloaden: VCS Protocol Binnensport v5.0

De basisregels

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was je handen en gebruik desinfectie;
 • Schud geen handen;
 • Houdt 1,5 meter afstand.

Wij hopen dat iedereen die lid is van VCS of bij VCS op bezoek komt zich aan de geldende regels wil houden en mee wil werken aan het scannen van het CTB, zodat we met z’n allen kunnen blijven sporten.

Logistiek

Betreden sporthal
De ingang voor VCS zal de komende tijd de zijingang betreffen (naast de fietsenstallingen). Alle leden, trainers, coaches etc. zullen via deze ingang de sporthal betreden. In het halletje/fysiokamer zullen de bezoekers worden gescand. VCS kan op deze manier zorgen dat iedereen die dan in de sporthal loopt voldoet aan de gestelde eisen.
Leden gaan ook op deze manier weer naar buiten. Indien zij gebruik willen maken van de horeca (afhalen) moet het lid naar buiten en zal weer via de hoofdingang het pand weer moeten betreden en vice versa. In de sporthal volgen we de pijlen en looprichting indien deze aanwezig zijn.

1,5 meter afstand en mondkapjes

 • iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
 • kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
 • in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen, in de kleedkamer en tijdens het wachten op je training draag je dan ook een mondkapje.
 • de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening.

Tribune
De tribune is gesloten.

Coronatoegangsbewijs (CTB)

Algemeen
Vanaf 6 november 2021 moet elk lid van 18 jaar en ouder een geldig CTB laten zien. Voor trainers, coaches en scheidsrechters is door de overheid een uitzondering gemaakt omdat deze functioneel aanwezig zijn. Voor ouders die kinderen komen ophalen, afzetten, etc. moeten wel een geldig CTB laten zien.

Scannen CTB
Via deze website https://coronacheck.nl/nl/scanner/zo-werkt-scannen is te lezen hoe je een CTB scant. Op deze website kun je ook veel gestelde vragen lezen en oefenen met scannen. Je hebt hier wel een speciale app voor nodig. Hieronder en op de website staan de links naar de app in de bekende appstores.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.verifier
iOS: https://apps.apple.com/nl/app/scanner-voor-coronacheck/id1549842661

CMV-jeugd(mini’s)
Tijdens deze trainingen zal er door VCS niet worden gescand op het CTB omdat iedereen die op dat moment in de zaal aanwezig moet zijn onder de 18 jaar is of als vrijwilliger actief is. Ouders die hun kind in de sporthal komen ophalen mogen naar binnen, maar hier wordt wel bij de ingang gevraagd om een geldig CTB.

ABC-Jeugd
Tijdens deze trainingen zal er door VCS niet worden gescand op het CTB omdat iedereen die op dat moment in de zaal aanwezig moet zijn onder de 18 jaar is of als vrijwilliger actief is. Wij willen ouders vragen om de kinderen buiten de sporthal bij de ingang af te zetten en niet binnen te komen. Indien een ouder wel binnenkomt zal deze worden gevraagd om een geldig CTB.

Senioren
Bij de senioren (18 jaar en ouder) zijn wij als vereniging verplicht om iedereen die door de ingang komt te scannen op een geldig CTB. Zonder geldig CTB zullen we je helaas moeten vragen om weer weg te gaan. Het scannen op het CTB zal gebeuren volgens dit schema https://1drv.ms/x/s!AisYcZrvbPCKkdRalopiTPfhs88Cvw?e=gt68cJ. Een kwartier uur voor aanvang van de (eigen) training wordt het seniorenteam, dat op dat moment verantwoordelijk is om te scannen, verwacht bij de ingang. Leden wordt dan ook verzocht om niet eerder dan 15 minuten voor hun training aanwezig te zijn. De leden die scannen gebruiken hiervoor hun eigen mobiele telefoon. Trainers zullen niet worden gevraagd om hun CTB te tonen.
Ondanks dat er een team verantwoordelijk is voor het scannen willen we vragen om allemaal mee te werken en je CTB te laten zien of even naar de mensen die scannen te lopen.

Overige maatregelen

Desinfectie
In de sporthal is in de kast (middelste veld) desinfectie aanwezig van VCS. Deze kan door alle leden worden gepakt en worden gebruikt. Iedereen die binnenkomt adviseren wij zijn handen te desinfecteren met desinfectiemiddel. VCS is verantwoordelijk voor de desinfectiemiddelen en zal hierin voorzien.

Kleedkamers
De kleedkamers zijn volledig open. Ook douchen is weer mogelijk. Wel is 1.5 meter afstand van elkaar te houden verplicht.

Horeca
De sportkantine is gesloten. Mogelijk is het afhalen van bijvoorbeeld een flesje drinken wel mogelijk, maar is op moment van schrijven nog niet bekend. De horeca volgt de regels van Koninklijke Horeca Nederland.

Tribune
Er zijn geen wedstrijden en de tribunes zijn dan ook gesloten.

Coronaverantwoordelijke
Voor Stiwa is de corona-coördinator het aanspreekpunt. Bas Leeflang is coördinator van de vereniging en is per mail bereikbaar via corona@volleybalclubsassenheim.nl.
Bij vragen in de zaal kan er verwezen worden naar Bas.

Vragen
Indien er vragen zijn kunnen deze worden gemaild maar corona@volleybalclubsassenheim.nl

Bronnen:
Nevobo
NOC/NSF
Rijksoverheid.nl
VSG
RIVM
Gemeente Teylingen

LAATSTE UPDATE: 15 januari 2022