Op 31 augustus starten alle trainingen weer. Hieronder staat de laatste versie van het VCS Binnensport protocol waar alle leden, ouders, toeschouwers en gasten zoals uitspelende teams zich aan moeten houden.

VCS Protocol Binnensport v1.0 (bijgewerkt 12 september 2020)

Handleiding Toezichthouders en leden v2.1 (bijgewerkt 12 september 2020)

Toezichthouders
Er is door Stiwa, NOC/NSF gesteld dat er altijd toezichthouders aanwezig moeten zijn als VCS activiteiten zoals trainen, wedstrijden heeft. Deze zorgen ervoor dat de spullen worden klaar gezet rondom zoals:
– Desinfectie pompjes bij de ingang en bij elk veld
– De registratielijsten worden bijgehouden;
– Dat er gedesinfecteerd wordt;
– Het naleven van de 1,5 meter afstand voor iedereen die niet speelt;
– De gebruikte materialen na afloop van de training worden gedesinfecteerd. (Dettol+doekje)

Voor de jeugd vragen wij of de ouders in het eerste blok toezicht willen houden. Het plan is dat de senioren die in het 2e blok trainen toezicht houden bij het 3e blok en andersom. Via onderstaande link is te zien welk team er toezicht moet houden. Het is een verantwoordelijkheid van de senioren/recreanten teams om binnen hun team 2 leden te zoeken die toezicht houden bij het blok waar ze staan ingedeeld. Zorg dat je als toezichthouder op tijd bent anders kan het zijn dat trainingen niet kunnen starten, bij voorkeur een paar minuten eerder zodat je alles klaar kan zetten en de leden op tijd kunnen starten.

ZAALINDELING en TOEZICHTHOUDERSSCHEMA (bijgewerkt 6 september 2020)

Wedstrijden Wasbeek/De Korf
5 minuten voor aanvang van de wedstrijd mogen de uitspelende en thuisspelende teams pas de zaal in. Dit heeft te maken met de tijd die er in onze zaal tussen teams moet zitten. Teams die eerder zijn worden verzocht de zaal weer te verlaten. Er wordt gewoon ingespeeld en pas daarna zal de wedstrijd starten. Het kan voorkomen dat de wedstrijd daarom iets later starten omdat iedereen gewoon moet inspelen. Na de wedstrijd worden spelers verzocht direct de zaal te verlaten.

Toezicht jeugdwedstrijden
In het zaalschema staat op de wedstrijdavond(en) genoemd wie toezichthouder is voor de jeugdwedstrijden. Bij de jeugdwedstrijden zullen dit de ouders zijn van het genoemde team. Er worden dit keer 3 toezichthouders gevraagd. 2 toezichthouders staan beneden en 1 is boven op de tribune. Hoe laat de toezichthouder wordt verwacht staat ook in het schema. Het houden van toezicht staat los van de gebruikelijke zaalwacht. In de handleiding op de website staat ook wat er van de toezichthouders wordt verwacht. Het protocol zal hierop volgend weekend worden aangevuld met de laatste eisen vanuit het Nevobo protocol omtrent wedstrijden. De aanpassingen zijn minimaal ten opzichte wat we al hadden.

Toezicht seniorenwedstrijden
In het zaalschema staat op de wedstrijdavond(en) genoemd wie toezichthouder is voor de seniorenwedstrijden. Bij de senioren wedstrijden zullen de genoemde teams zelf voor toezicht moeten zorgen. Dit mogen ouders, partners of leden andere teams zijn. Er worden dit keer 3 toezichthouders gevraagd. 2 toezichthouders staan beneden en 1 is boven op de tribune. Hoe laat de toezichthouder wordt verwacht staat ook in het schema. Het houden van toezicht staat los van de gebruikelijke zaalwacht. In de handleiding op de website staat ook wat er van de toezichthouders wordt verwacht. Het protocol zal hierop volgend weekend worden aangevuld met de laatste eisen vanuit het Nevobo protocol omtrent wedstrijden. De aanpassingen zijn minimaal ten opzichte wat we al hadden.

Zaalindeling
VCS moet zich van Stiwa (en VSG) houden aan de tijd van 10 minuten tussen teams die na elkaar trainen. Ook houdt VCS zich aan de 30 minuten die er tussen verenigingen moet zitten. Hierboven de zaalindeling met daarbij de start en eind tijd van elk team. Het verzoek is om niet eerder dan deze tijd de zaal in te komen. Op de dinsdag rouleren de starttijden omdat we voor 2/3e van de zaal een halfuur langer hebben. Om iedereen hiervan te laten profiteren zijn op de dinsdag de tijden elke week anders. Houd daarom het schema goed in de gaten.

Toeschouwers
Tijdens de wedstrijdavonden is publiek op de tribune toegestaan. Deze moeten wel hun contactgegevens achterlaten bij de toezichthouder op de tribune. Handen moeten worden gedesinfecteerd en juichen/schreeuwen/zingen vanaf de tribune is niet toegestaan. Op een tribune geldt een maximum van 21 personen.

Toeschouwers Uitspelende teams
Stiwa stelt dat 21 personen, 21 personen zijn. Het is niet leeftijdsafhankelijk of dat het mensen uit 1 huishouden zijn. Het maximum ligt op 21 personen. VCS wil ook voor de uitspelende teams gastvrij zijn. Per uitspelend team worden er 3 toeschouwers/rijders toegestaan. VCS verzoekt uitspelende teams dan ook om geen verdere supporters mee te nemen i.v.m. de maximale capaciteit. Alvast dank hiervoor. Indien er wel meerdere toeschouwers zijn van uitspelende partijen zullen deze worden gevraagd om plaats te nemen in de Horeca(indien deze mogelijkheid er is) anders worden verzocht elders buiten het complex te wachten.

Uitwedstrijden
Nevobo adviseert alle verenigingen om hun protocol en andere maatregelen rondom corona te communiceren via hun website (zoals deze pagina). Lees voordat je bij een vereniging op bezoek gaat hoe het is geregeld omtrent corona, dit verschilt namelijk per zaal, per vereniging etc. De verschillen komen door de protocollen van onder andere gemeente en verhurende sportaccommodaties.

Scheidsrechters
Nevobo heeft een klein protocol opgesteld voor scheidsrechters. Deze is te lezen op de website van Nevobo via deze link https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/. Nevobo update af en toe haar protocollen. Bezoek dus de website voor de laatste update.

Horeca
De horeca in de Wasbeek is geopend en gelden de regels die in elke horeca in Nederland van toepassing zijn. Dit zijn onder andere registratie, gezondheidscheck, alleen zitplaatsen en verplicht desinfecteren bij de desinfectiezuil. De laatste versie van de daar geldende regels worden daar getoond. VCS is niet verantwoordelijk voor de horeca en verwijst hiervoor naar Stiwa. www.stiwa.nl

Sporthal
De sporthal voldoet aan de gestelde eisen van Vereniging Sport en Gemeente (VSG) en wordt geventileerd met 100% buitenlucht.

Vragen
Indien er vragen zijn kunnen deze worden gemaild maar corona@volleybalclubsassenheim.nl

Bronnen:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/10/update-protocollen-indoor-volleybal-en-arbitrage
NOC/NSF
VSG
STIWA
RIVM
Gemeente Teylingen

LAATSTE UPDATE: 12 september 2020